Informació Legal

INFORMACIÓ LEGAL i Termes  d’Us

La societat Peu de Gat S.L.U. amb domicili a Avda Joan Martí, 2 de Encamp, Principat d´Andorra, i inscrita en el registra de comerç i industria del Principat, és la propietaria de tots els drets de propietat industrial i intel.lectual del web www.peudegat.com i del seus continguts (textos, imatges, so i qualsevol altre producte del web)

L´usuari pot utilitzar tots els continguts del web sempre i quand siguin exclusivament per a el seu ús personal i privat.És totalment prohibit l´ultilització de tot el material del web per a fins comercials, així com la seva distribució, manipulació, modificació, alteració i utilització fraudulenta de tots els continguts.

Peu de Gat es reserva el dret de modificar, canviar, afeixir i suprimir sense previ avís qualsevol contingut del web que consideri oportú, per motius comercials, econòmics o contractuals.

Peu de Gat perseguirà als infractors de les anteriors condicions amb tots els mitjans legals a que tingui dret.

Tota utilització del material i continguts del web www.peudegat.com ha d´ésser previament autoritzada per escrit, i s´ha de fer esment del origen del contingut.

La informació personal i de contacte suministrada pels usuaris de l´agència será tractada segons la Llei de Protecció de Dades del Principat d´Andorra, i romandran en la més absoluta confidencialitat.