Termes i Condicions

PREUS DELS SERVEIS.

 • Els preus son per persona i tal i com s´especifica s´hi ha d´afeixir el 4 % de I.S.I.
 • El preu pot ser modificat fins 7 dies abans de la sortida, normalment degut a un nombre baix de participants o un augment del cost del guiatge.
 • Donat el cas, el client pot acceptar el suplement o anul.lar la reserva. En aquest cas se li faria la devol.lució íntegre del import pagat fins aquell moment.
 • El preu no inclou el desplaçament fins l´hotel, o el lloc de trovada per iniciar l´activitat.
 • Tampoc inclou les despeses al hotel fora de lo especificat en el programa.

COM RESERVAR

 • La reserva es pot fer a l´oficina de Peu de Gat, per telèfon o per e.mail.
 •  La reserva no será efectiva fins que el client no hagi abonat el 25 % del import total de la reserva.
 •  El pagament es pot fer mitjançant transferencia bancària a:

Banc Sabadell d´Andorra,  Peu de Gat s.l.u.,  Cte. nº AD90 0008 0004 6412 0014 2107.

 • També es pot fer directament a l´oficina de:

Peu de Gat,  Avda Joan Martì, 2. AD200 ENCAMP, Principat d´Andorra

 • O per transacció electrónica previ consentiment del client.
 • L´import restant s´haurà d´abonar a Peu de Gat com a mínim 7 dies abans de la data de sortida de l´activitat.

ANUL.LACIONS I REEMBORSAMENTS

 

Anul.lació per part del client

Si el client desisteix del servei contractat un cop confirmada la reserva, s´aplicaran les seguents penalitzacions:

 • .-Fins 7 dies abans de l´inici de l´activitat, Peu de Gat no aplicarà cap penalització i es procedirà el reemborsament íntegre del import pagat fins aquell moment.
 •  .-Si l´anul.lació es produeix entre 7 i 3 dies abans de l´inici de l´activitat, el client perdrà un 50 % del import pagat, en aquest cas, el 50% del total de la reserva.
 •  .-Si l´anul.lació es produeix 48 hores abans de l´inici de l´activitat, el client perdrà un 75 % del total del import.
 •  .-Si l´anul.lació es produeix el mateix un dia abans , el mateix dia o es produeix un NO SHOW, el client perdrà el total del import.

ANUL.LACIÓ PER PART DE PEU DE GAT.

Si PEU DE GAT es veu obligat a anul.lar o modificar una activitat, ho haurà de comunicar al client amb una antel.lació de 7 dies. En aquest cas el client podrá obtar per canviar les dates de l´activitat, aceptar la modificació o anul.lar la reserva amb dret al reemborsament íntegre de les quantitats abonades, sense poder reclamar cap quantitat en concepte d´indemnització.

Es consideren causes suficients per la anul.lació o modificació de l´activitat, els casos de força major, causes alienes o anormals i en cas de mal temps.